พูดคุยภาษาเว็บมาสเตอร์

หากมีข้อเสนอแนะ คำติชม สามารถเขียนได้ที่หน้า ติดต่อเรา (Contact)  

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน Student Assistant

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย รามคำแหง
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกภาพดี
  • เต็มใจให้บริการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Windows 7,Microsoft office 2010 ได้เป็นอย่างดี

กรอกใบสมัครออนไลน์ »