บริการ

เรามาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบในการใช้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของเราเพราะว่าถ้าคุณปฎิบัติตามกฎระเบียบ ก็จะไม่มีเรื่องยุ่งยากใจเกิดขึ้น แล้วก็ทำให้การใช้บริการ การให้บริการเร็วขึ้น ดีขึ้น ถ้าเราสามารถอยู่ด้วยกันด้วยกฎระเบียบเดียวกัน เริ่มต้นด้วยการมาดูว่าเรามีกฎระเบียบ ข้อห้ามอะไรบ้างในการใช้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศกันเลย

ระเบียบการใช้บริการ

อัตราการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

บริการห้องอบรม

อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 มี 4 ห้อง

อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ (ICB) ชั้น 2 มี 4 ห้อง

เวลาให้บริการ

หมายเหตุ เวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้