ติดต่อเรา

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเวียงคำ)

อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2310-8788 , โทรสาร 0-2310-8788


ดู ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถาบันคอมพิวเตอร์)

อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2310-8857 , โทรสาร 0-2310-8858


ดู ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า